Voorheen De Toekomst

hoe werken we

In een eerste gesprek inventariseren we uw plannen en uw wensen. Als we denken dat we daar een zinvolle bijdrage aan kunnen leveren, brengen we een gedetailleerde offerte uit. Daarin geven we aan wat u van ons kan verwachten, wat wij van u verwachten en doen we een voorstel voor de planning. In onze offerte vindt u verder een stappenplan waarin we aangeven hoe onze werkwijze zal zijn wat betreft inventariseren, informatie verzamelen en presenteren.

Als we vervolgens met elkaar in zee gaan, adviseren we u bij communicatiekwesties met een slim en soms verrassende plan voor de inzet van digitale, sociale en papieren media. Bij ontwerpopdrachten werken we via schetsontwerpen met tekst en beeld samen met u naar een definitief ontwerp.

Voorheen De Toekomst / postbus 432 / 6700 AK  Wageningen / 06 203 49 203 / info@vhdt.nl